En sommardröm i vitt

Text & musik Arland/Hertha/Bengt Sten

         

Jag har drömt om sommaren med dig
Jag vill minnas alla dagar då vi två
Sett hur lyckans blå förgätmigej
blommat mot oss
under sommardagar blå
jag har drömt om sommaren i år
jag har drömt om dig i sommarvindens spår
varje skymning står du där
du är allt jag håller kär
kom till mig min sommardröm i vitt
varje skymningen står du där
du är allt jag håller kär
kom till mig min sommardröm i vitt

ORKESTER

Jag har drömt om sommarsol och bris
Om de dagar horisonter gömts i dis
som en saga finns du där
du är allt jag håller kär
kom till mig
min sommardröm i vitt
som en saga finns du där
du är allt jag håller kär
kom till mig
min sommardröm i vitt